Petrův web web

Slovo na úvod

Vítám Vás na přepracované verzi svého webu. Pokusil jsem se zjednodušit návrh a vyřadil jsem některé starší texty, jiné, hlavně konfigurační soubory, prošly aktualizací. Pokud jde o vzhled této stránky, tak jsem měl dva cíle. Prvním je jednoduchost, nevím toho mnoho o html ani css. Druhým důvodem je snaha o to, aby byl výstup čitelný na co nejvíce platformách a i na slabém připojení


Konfigurační soubory


HowTo


Vybrané kapitoly z FreeBSD Handbooku

27. Nastavení elektronické pošty


Blog

Můj destop - použité programy a filozofie

V tomto textu se podíváme na to, jaké programy používám a proč.